kreativitet och skapande som meditation

Jag älskar att vara i min kreativitet. Det är som en meditation för mig. Ibland tar mitt skapande över och det som kommer ur mig och mina händer bara sker. Jag blir varse vad som skapas när det växer fram. Det är långt ifrån alltid som jag vet vart det är på väg. Och...