var gör det ont?

Ruby Sales gäst hos Krista Tippet i OnBeing Och en undran som blev en fråga som Ruby lyfter i samtalet är en fråga som jag tar med mig och kommer att använda. Den och dess följdfrågor. Var gör det ont? Vad ger dig tröst? Var planterar du, och var finner du, mod och...