Föda barn vs klimakterie

Föda barn vs klimakterie

…om paralleller och underverk… Lek med tanken att ditt klimakterie egentligen handlar om att föda dig själv som en visare och mognare kvinna. Föreställ dig en liknelse och parallell med barnafödande. Hur du som kvinna mitt i en process att föda ditt barn...

Varför skriver jag så öppet?

Tack fina vännina som uttryckte en härlig undran häromdagen. En undran blandad med (i min tolkning) oro och ett stort motstånd. En undran som var redo att “flyga” och som hon släppte taget om och riktade till mig. Så här är det för mig. Jag försöker nedan...

parallelltanke om stämma och stämmor

I Instagramflödet idag dök bilden ovan upp och direkt fick jag en reflektion kring stämma och stämmor. Och denna kvalitetsstämma utspelar sig just i en skolmiljö – tänk om den data som ligger till grund för att visa på all kvalité och dess styrkor och brister...

att bidra till ett skapande av normen

En stilla undrar om hur vi, jag, du, grannen, vännen, den älskade uttrycker sig som gör att vi alla är med och skapar normen. En stilla tanke att det görs varje gång en mening sägs och ordet man används istället för jag, du, vi. En stilla reflektion att vi alla genom...

Klokhet och tankespjärn

Igår skrev jag om Ödet och Slumpen. Hur de hänger ihop eller ej. Jag provade denna fråga och tanke på fler personer igår. En svarade inte. En svarade att öde betyder fate och slumpen betyder chance. Och så inget mer. Inte en öppning kring att leka med tanken.  Så...