vad skulle hända om vi även räknade alla blanka röster?

by | Jun 26, 2015 | Artiklar | 2 comments

Jag funderar vidare kring demokrati 2.0, eller “vad kommer efter demokrati?”. Och då måste jag slänga in dessa tankar och frågor som maken och jag har pratat om flera gånger.

Vad skulle hända om nuvarande pengar som betalas ut till partierna i Sverige delades ut utifrån ett nytt sätt? Ponera att även alla blankröster, alla icke giltiga röster och alla som inte ens gick till vallokalen, alla dessa röster sammantaget räknades. Och att denna procentsats av summan pengar som delas ut, denna procentsats delades inte ut.

Exempelvis:
85% av röstberättigade medborgare går till vallokalerna och röstar.
12% av de röster som har lagts (av de 85%) är icke godkända (felaktiga på ngt vis).
Så ca 19% av rösterna går inte att använda – enligt nuvarande system.

Men tänk om vi skulle kunna använda dem på följande sätt?
Samma siffror som ovan, dvs totalt 19% (om jag räknat rätt) av ersättning till partier betalas inte ut.
Ej heller får samtliga 349 platser i riksdagen användas. Utan 19% ska förbli tomma.
Likaså blir det samma sak i landsting och kommunalval.

Asså jag har inte tänkt färdigt kring detta, men jag vill dela mina funderingar och tankar med dig också.
Vad tycker och tänker du kring detta?
Vad får du för ytterligare tankar?

Och på vilket sätt kan man som medborgare visa sitt uttryck över att befintlig politik och demokrati inte är det som vi behöver nu och framförallt inte i nästa steg? Jag vet inte det idag. Vet du?

 
    

2 Comments

  1. Sandra

    intressant tanke. det är jättebra och självklart att vi har demokratiska val. Absolut. Och med det sagt – tyvärr tror jag inte folk skulle använda makten att rösta blankt till nått bättre än idag, om det fick mer tyngd. Snarare tvärtom.

    Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *