mina styrkor

by | Oct 17, 2014 | Artiklar, Coaching | 0 comments

Under coachkursen “Modigt ledarskap” provade jag att definiera mina styrkor med hjälp av Strength finder 2.0. Det var ett online-test och du genomför det på engelska.

Så håll till godo. Här är mina styrkor enligt Strenghts finder:
Jag har först angett mina svar utifrån mitt resultat och översatt dem till svenska, därefter kommer en generell text kring just den styrkan. 

1. Adaptability – Jag lever här och nu. Jag ser framtiden som något jag skapar genom de val och handlingar som jag gör. Jag ser min framtid formas. Detta utesluter inte att jag inte har några mål, men det tillåter att jag anpassar min resa till framtiden. Jag hanterar oförutsedda händelser, omvägar och utflykter på den resan. Jag förväntar mig dem till och med. Och ser fram emot dem. Jag är oerhört flexibel och kan fortsätta min produktivitet när olika krav samtidigt drar i mig från många olika håll.

It is very likely that you are a free spirit who is seldom thrown off balance by unexpected events and comments. Instead, you react to things as they occur. You are quite comfortable letting your future unfold at its own pace. Because of your strengths, you effortlessly adjust to the shifting challenges of the day. You enjoy its variety and change. You are comfortable allowing each day to unfold on its own terms. You feel little stress when predetermined timelines must be scrapped. You probably regard rigidly organized plans and routines as barriers rather than helpful tools. Driven by your talents, you allow events to unfold. You have the good sense to be flexible and accept change as it occurs. This explains why your friends often describe you as unflappable – that is, not easily excited. Instinctively, you picture yourself handling situations and issues that arise in the coming months, years, or decades. You mentally rehearse what you plan to do in various worst-case and best-case scenarios. Your forethought prepares you to deal with whatever happens. you are a flexible person. You are not easily flustered by unexpected events, problems, or opportunities. Chances are good that you pause to admire details that escape the notice of most people. You exhibit a deep appreciation for whatever is happening at the moment. You see its wonder. You cherish its loveliness. Living in the present allows you to adjust to changing circumstances, environments, and people.

2. Arranger – jag är en ledare, en dirigent, en konduktör. När en komplex situation som involverar många olika faktorer uppstår, så uppskattar jag att få vara, göra, skapa i detta till jag har arrangerat det i den mest produktiva lösningen som finns. Jag ser inte att det jag gör är exceptionellt eller svårt. För mig är det inte det minsta svårt – det är precis så här jag är. Jag kan inte göra på annat vis. Jag är ett lysande exempel på effektiv flexibilitet. Från det enkla till det komplexa – där letar jag alltid efter den perfekta konfigurationen. Självklart är det i dynamiska situationer jag trivs bäst. När några personer konfronteras med det oväntade så klagar de på att det inte går att ändra dessa välplanerade planer, och andra väljer att gömma sig bakom regler och förordningar. Jag gör ingetdera. Jag hoppar istället rakt in i förvirringen och tar fram nya förslag och alternativ, jagar efter nya stigar där minsta motstånd finns och skapar nya partnerskap, för jag vet att det finns en bättre väg.

It is very likely that you typically recruit individuals to join teams or work on special projects. You befriend people one by one. You are considered a talent scout – that is, someone who selects people of superior ability in a certain occupation, subject or sport. You are likely to collect the right combination of people with talents to perform a task. By nature, you likely are the team member who has fun discovering recurring sequences of numbers hidden in data. You detect subtle numerical configurations others cannot see. Once you find these hidden or missing pieces of the puzzle, you figure out why a project, theory, or mechanism works or fails to work. You often use numerical data to justify action plans, proposed solutions, budget requests, or responses to emerging trends. Instinctively, you are apt to be the person who takes chances when most of your team mates are reluctant to do anything. You generally inspire individuals to be more daring. How? They observe you trusting yourself enough to try something new, different, or difficult. When you act boldly, they probably decide they can be brave, too. Chances are good that you can stand in a teammate´s emotional space to gain insights into what that person feels and/or thinks. You probably have a gift for looking at the world through someone else´s experiences. You frequently set aside your opinions, ideas, and/or past history to attune yourself to another human being´s condition. Because of your strengths, you are considered a businesslike individual by most of your teammates. Why? You probably avoid activities in the workplace or classroom that make you appear foolish.

3. Connectedness – det finns en anledning till allt som sker. Jag vet det. Jag vet det för jag känner i min själ hur vi är sammanlänkade. Självklart är vi alla individer och ansvariga för våra egna liv och våra val, men vi är alla samtidigt del av något som är mycket större än så. Några kallar det för det kollektiva omedvetandet. Andra kallar det andlighet eller livskraft. Jag kallar det livsbejakande. Mitt förtroende ökar för jag vet att vi inte är isolerade från varandra eller från jorden och livet här. Den här känslan och styrkan innebär ett visst ansvar. Jag är i detta övertygad om att vi inte ska skada varandra för då skadar vi oss själva. Vi kan inte utsätta någon för något utan att utsätta oss själva för det. Det är i detta som min värdegrund har skapats. Jag är omtänksam, accepterande och hänsynsfull. Eftersom jag tror på helheten fungerar jag som en brobyggare mellan olika kulturer, rytmer och förhållningssätt. Min upplevelse av den osynliga kraften gör att jag kan ge andra omsorg och kraften i att det finns ett syfte långt bortom våra enformiga liv. Min tro till detta är stark. Den upprätthåller mig och mina vänner i livets mysterium.

By nature, you enter contests simply to have fun. In the process, you often find yourself part of something much larger such as building a team spirit och raising funds for a worthy cause. This sense of being linked to other people means a lot more to you than finishing first of claiming an award. Because of your strengths, you feel very pleased with yourself and life in general when your words and deeds align with your fundamental values. Instinctively, you are determined to know a lot about the individuals you identify as seekers of truth. You are attracted to people who ponder weighty philosophical questions such as ”What is the meaning of life?” or ”What is beauty?” or ”What constitutes wisdom?” or ”Why bad things happen to good people?” or ”Why should ordinary people like me even ask these kind of questions?” Driven by your talents, you routinely isolate facts that link ideas, events or people. You are especially sensitive to how one person´s optimistic or negative thoughts can affect the entire human family. This prompts you to pay close attention to what individuals and groups think and do. It´s very likely that you sense you are linked to all humanity. You contend that harming another human being eventually harms you. Misusing the environment has personal consequences, you argue. This perspective of life influences your thoughts, actions, decision or choices. 

4. Maximizer – Excellens, inte genomsnittet, det är min åtgärd. Att ta något från under medel till att höja det till ovan medel tar både kraft och styrka och är enligt mig inte särskilt tillfredsställande. Att transformera något starkt till något superbt tar lika mycket i kraft och anspråk – men är något som jag upplever som mycket mer spännande. Styrkor, egna och andras, fascinerar mig. Jag söker efter dem, letar upp dessa tecken på styrkor och väntar på att få se mer. När jag har funnit en styrka så känner jag mig starkt dragen till att vårda och förfina tills den når fram till excellens. Jag polerar pärlan jag har funnit till den skiner.  Jag väljer att spendera min tid i de relationer som uppskattar mina särskilda styrkor. Och likaså är jag attraherad av andra människor som har funnit och odlat sina styrkor. Jag undviker gärna de personer som vill fixa mig och göra mig avrundad, enklare att hantera. Jag vill inte spendera mitt liv genom att klaga på det jag saknar. Jag vill istället nyttja de gåvor som jag har utrustats med. Det är roligare så. Det är mer produktivt så. Och självfallet mer utmanande.

It is very likely that you reject using a one-size-fits-all approach when attempting to influence people to take action. Instead, you discover each person´s special talents, skills, knowledge, mission, likes and dislikes. This information helps you personalize your words and deeds. Chances are good that you probably enjoy life more when you can practise using your dominant talents every day. Not surprisingly, you reach your goals, excel, and gain confidence when you are permitted to do things you naturally do quite well. Driven by your talents, you say life is enjoyable when individuals recognize your special talents. They probably encourage you to use your talents, knowledge, and skills. You prefer to spend time with these upbeat people. Why? They regularly point out your best qualities rather than your weaknesses. By nature, you are likely to do your best work when someone truly recognizes your strengths. You want to be appreciated for the talents you own, the skills you possess, and the knowledge you have acquired. Because of your strengths, you are likely to improve your results and add to your list of accomplishments by consciously using your talents. You are more efficient and effective when you practice doing better what you naturally do very well.

5. Empathy – Jag upplever nästan alla känslor och emotioner runt mig. Jag kan känna som du känner även fast din känsla är din egen. Jag kan genom min intuition se livet genom dig och dela dina perspektiv. Jag håller nödvändigtvis inte med dig om ditt perspektiv, eller någon annans heller. Inte heller känner jag medlidande med alla i deras situation. Det skulle vara att känna sympati och det jag känner är empati. Jag dömer inte heller de val och handlingar som personer gör,  jag kan förstå att de gör dem. Denna instinktiva förmåga att förstå är kraftfullt. Jag hör de frågor som inte ställs. Jag förutser behoven.  När andra har svårt att finna rätt ord, så har jag inte bara rätt ord utan även ton. Jag hjälper människor att hitta de rätta fraserna för att kunna uttrycka deras känslor och emotioner. För dem själva och till andra. Jag hjälper personer att ge dem en röst till sina känslor i livet. I mitt varande i detta dras människor till mig.

Because of your strengths, you sense a person´s emotional state moment by moment. You automatically tune in to another´s feelings, thoughts, and needs. Usually you gain valuable insights. These discoveries prompt you to acknowledge what the individual has done well. You pay attention to the minor, not just the major, progress someone makes. As a result, you often accelerate a person´s growth as a human being and as a professional. By nature, you have the ability to tune in to each person´s unique situation. Instinctively, you can comprehend someone´s thoughts and feelings. As a result, you routinely help individuals feel optimistic about their current circumstances. Driven by your talents, you intentionally play some games simply to enjoy them. You naturally gravitate to people who share this trait. You instinctively notice who is having fun and not. These insights often affect how you interact with various individuals. Instinctively, you bring an emotional awareness to conversations. Many times, you ease the stress of individuals when they are about to make an important decision. You can also calm those who are struggling with the uncertainty of change. You are likely to pose probing questions to direct the thinking of others. However, you refrain from telling people what they should and should not do. it´s very likely that you take the time to listen to people´s concerns. Making no judgements, you strive to comprehend their situations. Others sense that you know exactly how they are feeling. 

Wow känner jag när jag läser detta. Jag känner igen mig oerhört mycket och detta vill jag ge till dig. Att få använda alla mina styrkor och hela mig och mina kunskaper och erfarenheter. Wow! Jag provar redan imorgon!

Adaptability, arranger, connectedness, maximizer, empathy – och i just den ordningen 😉

0 Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. mina styrkor – del 2 | Therese Mabon - […] Tillsammans med mina andra styrkor från Strength Finder 2.0 är jag väl i stort oslagbar ? […]
  2. olika perspektiv – Therese Tess Mabon - […] upp” till en ny nivå. Det är i de stunderna som jag kallar mig maximerare. Som är en av…

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *