Questions…

…people ask questions that make them feel very knowledgeable. They want to ask questions not to get the answer, but just to show their knowledge. But I am a crazy person. I never answer those questions that come out of knowledge. I simply throw them away. I only...

Kreativitet kräver mycket vila

så löd en av rubrikerna i DN idag. Och den kändes rakt in i mig. Som en påminnelse om mitt inlägg häromveckan om aktiv väntan. Läs artikeln här. Kanske stämmer det även för dig? Att du idag är mitt i ett av dina flow? Eller att du kanske behöver vara mer i aktiv...