synvändan – provtänker

by | Apr 24, 2015 | Artiklar | 0 comments

Kommunens mål att höja utbildningsnivån för sina medborgare är ett mantra som återkommer och som jag ibland har upplevt nästan bara fastnat i en loop. Inne i amygdala. Och den kommer inte längst fram till frontalloben för att bearbetas och arbetas med kritiskt. Den ifrågasätts inte. Den diskuteras inte. Den skapas inte en minsta gemensam nämnare kring. Den skapas inte en större förståelse kring. Den uppfattas som självklar utan samtal. Är min uppfattning.

Kommunen nämner ofta att de skall höja denna för att de just ligger lägst i länet. Jaha. Jag köper inte varför de väljer att mäta sig emot länet. Kommunens utbildningsnivå jämfört med landet då? Hur ligger de till då? Ja, inte lägst längre, men definitivt med de lägsta. Jaha. Ok. Undrar fortfarande varför det är viktigt med en jämförelse med andra.

Hur ser det ut över tid? Inom kommunen. Har det skett förändringar över tid. Varför har de skett? Har det ökat tack vare inflyttning? Har det ökat tack vare framgångsrik undervisning? Har det ökat tack vare lågkonjunktur?
Och om det finns en nedåtgående trend…
Vilka åtgärder har skett och vilket resultat har de givit? Hur har målstyrningen sett ut? Det man lyser på växer!
Så det är så oerhört viktigt att formulera mål och kvalitetsindikatorer på just det sätt som du vill att utvecklingen skall ske, på just det sätt som du vill att vägen i utvecklingen skall ta.

Om det är otydligt vilka mål som skall nås, varför de skall nås och för vem det är viktigt att de nås – då är det en rejäl uppförsbacke som alla chefer har med sina medarbetare. Kom ihåg vad som är viktigt för en bra ledare!

Kommunen har även jämfört med både landet och länet höga tal för ohälsa bland sina medborgare. Det finns forskning som visar på att det finns ett samband mellan utbildning och hälsa. Ju mer utbildning desto mer hälsa (eller minskad ohälsa).

Hur mycket har denna forskning varit framme i frontalloben hos kommunen och funderats och tänkts och kritiskt granskats? Är den forskningen relevant i detta avseende? Är den forskningen möjlig att applicera i detta sammanhang?
Har den forskningen kunnat visa vad det är som är den magiska boxen där det sker? Har de lyckats utesluta alla andra möjliga påverkansfaktorer? Är det månne så att det är tvärtom? Genom att en person har bättre hälsa – då skapar den också möjligheter till mer utbildning? En hönan och ägget tanke liksom. Eller är det som vanligt bara något att svälja så fort det pratas om forskning?
Om du vill bli utmanad eller bekräftad i din föreställning om forskning så tipsar jag dig om att lyssna på RAU:s podcast där Magnus Levinsson blir intervjuad.

Vad är utbildning? Apropå forskningen igen. Är det just genom det utbildningssystem som vi har nu som är byggt för industrialismen som vi värderar och identifierar vad som är utbildning. Dvs det är bara inom befintligt system som vi värderar utbildning? Var hör min utbildning till Yoga-instruktör hemma? Är det utbildning som “räknas” när det ska undersökas om kommunen har nått sitt mål?

Hur förhåller sig utbildning, kunskap och lärande? Vilken är synen på dessa? Är de tätt förknippade eller inte? Är det samma syn som genomsyrar hos alla i kommunen, medborgare, politiker, medarbetare? Eller avser vi olika saker när vi pratar?

Min sista punkt att lägga in handlar om att värdera och döma. Varför är det viktigare med högre utbildning? Varför är det finare än utbildning? Är det för att vi fortfarande inte är överens om grundsynen på utbildning och dess förhållande till kunskap, lärande och hälsa?

Jag är något mer på spåren här, kan inte idag än sätta fingret på vad. Men jag vet att det kommer. Jag är redo!
Har du någon tanke, känsla och idé kring detta? Dela gärna med mig!

Fredagskramar till er alla – och särskilt er som känner igen er i Steve Jobs ovan. Jag måste få till just detta. Att det är därför som jag har detta uppdrag som jag har nu. Och att det är därför som jag ska få kommunen att våga prova med en synvända.

Inlägg 54/100 och troligtvis det tidigaste på dagen som jag hittills har publicerat 😉

0 Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. styrning OCH ledning – Therese Tess Mabon - […] inte låta bli att känna att dessa tidigare inlägg är viktiga som referenser till detta inlägg: synvändan – provtänker…

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *