vad kan sysselsättning vara?

by | Oct 4, 2015 | Artiklar | 0 comments

Det man lyser på växer – eller det man ger energi växer. Är det därför som Folkpartiet vill belysa sysselsättningsmålet istället för arbetslöshetsmålet? Blir det i slutändan en stor skillnad? Och för vem kan det bli skillnad? Och jag blir inte heller klok på politiken som i detta inte egentligen kommer till pudelns kärna. En av de möjliga kärnorna för mig är just definitionen av sysselsättning.  Jag tror att vi måste definiera sysselsättning på fler sätt.

Jag undrar vad sysselsättning egentligen kan vara…kan det vara någon annan definition än denna? Jag tror att det finns ett utrymme redan nu att fundera och förverkliga annat än det som definitionen nämner:

I gruppen sysselsatta ingår:

1) personer som under referensveckan utförde något arbete (minst 1 timme) antingen som avlönade arbetstagare eller egna företagare (inklusive fria yrkesutövare) samt oavlönade medhjälpare i företag tillhörande make/maka eller annan familjemedlem som han/hon bor tillsammans med (= sysselsatta, i arbete).
2) personer som inte utförde något arbete enligt ovan, men som hade anställning eller arbete som medhjälpande familjemedlem eller egen företagare (inklusive fria yrkesutövare) och var tillfälligt frånvarande (hela referensveckan). Orsak till frånvaron kan vara sjukdom, semester, tjänstledighet (t ex för vård av barn eller för studier), värnpliktstjänstgöring, arbetskonflikt eller ledighet av annan anledning, oavsett om frånvaron varit betald eller inte (=sysselsatta, frånvarande från arbetet).
Personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program räknas som sysselsatta, t.ex. offentligt skyddat arbete, Samhall, start av näringsverksamhet eller anställning med lönebidrag eller anställningsstöd.
Tidsbegränsat anställda omfattar personer med vikariat, anställningsstöd, säsongsarbete, provanställning eller objekts/projektanställning samt övriga former av tidsbegränsade anställningar.Undersysselsatta omfattar personer som är sysselsatta men som arbetar mindre än de skulle vilja göra och som hade kunnat börja arbeta mer under referensveckan eller inom 14 dagar från referensveckans slut.

I arbetskraften omfattar personer som är antingen sysselsatta eller arbetslösa.

Ligger den möjliga kraften i att varje individ omformulerar sin egen förståelse av sysselsättning?
Vad betyder det för dig idag?
Hur skulle du vilja beskriva vad sysselsättning är för dig om 10 år,
eller vad kan sysselsättning vara för dina barn när de växt upp?

Och  så SCB som fortsätter att mäta allt som mätas kan. Även sysselsättningsgrad.
Jag säger hellre som Brene Brown.

If it is measurable, is it worth measuring?

Tag det till dig och undersök sedan i dig – vad vill du att sysselsättning skall vara för dig?

o-BURNING-MAN-2014-ART-facebook

Photo courtesy: Matt Schultz – picture found on Huffington Post.
A picture from Burning Man festival 2014.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *