Gross National Happiness = GNH

by | Feb 9, 2016 | Artiklar | 0 comments

Igår var jag inbjuden att delta vid en dag där vi som deltagare fick känna på att sätta samman Theory U och GNH med en intention som denna: WELCOME to an innovative meeting about an emerging vision!
INTENTION:The intention is to explore wether there is a new common vision emerging in Swedish sustaniability contexts and, if so, whether it would be fruitful for us in this aspect to be inspired by GNH.

Theory U är inget nytt för mig. Jag deltog med mitt Järngäng i detta under hösten och nu under våren gör vi om hela, eller de bästa delarna, igen i ett lugnare tempo. GNH däremot är ny mark för mig. Även om den ligger mig varmt om hjärtat så har jag tidigare inte satt mig in i vad det är eller vad det inte är.

Så här skriver Anna i gruppen på Facebook:

GNH Sweden är ett nätverk för innovativ samhällsutveckling genom samskapande.

Denna grupp är till för samtal om GNH och medvetna förståelser av välfärd i allmänhet och för dess anpassning till svenska förhållanden i synnerhet.

Gross National Happiness är en term som myntades av Hans Majestät fjärde kungen av Bhutan, Jigme Singye Wangchuck på 1970-talet . Konceptet, som färgar hela landets ledning och uppbyggnad, innebär att en hållbar utveckling bör ta ett helhetsgrepp på föreställningar om framsteg och ge lika stor vikt vid icke-ekonomiska aspekter av välbefinnande . Begreppet GNH har ofta förklarats med sina fyra pelare: goda styrelseformer , hållbar socioekonomisk utveckling , kulturellt bevarande , och miljövård.På senare tid har de fyra pelarna har ytterligare delas in i nio områden, domäner, i syfte att skapa en bred förståelse för GNH och att återspegla ett holistiskt utbud av GNH värden. De nio domänerna är : 

– levnadsstandard
– hälsa
– utbildning
– tidsanvändning
– god samhälsstyrning
– ekologisk mångfald & återhämtningsförmåga
– psykologiskt välbefinnande
– samhällsgemenskapens vitalitet
– kulturell mångfald & återhämtningsförmåga

Domänerna representerar var och en av komponenterna i välfärd de bhutanesiska folket , och begreppet “välfärd ” avses här att uppfylla villkoren i ett ” gott liv ” enligt de värderingar och principer som fastställs av begreppet Gross National Happiness. 

Jag var glad, trygg, öppen och nyfiken under dagen och jag vill fortsätta utforska detta för att se hur det blir en pusselbit i mig och i mitt växande och lärande. En dag ska jag sätta mig ner och kika på de 9 domänerna och se hur stora tårtbitar de blir för mig. Hur den kommer att se ut blir spännande att se.

img_4384.jpgHur skulle din tårta se ut med dessa olika tårtbitar?
Hur stora skulle de vara i relation till varandra?

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *