erotisk intelligens is da shit

Många tankesnurror och månvarv har gått sedan jag medvetet mötte min erotiska intelligens för första gången. Och ärligt talat så har jag fortfarande svårt att beskriva det så att jag själv förstår. Men jag inser att det är en del av mig som jag inte längre kan bortse ifrån.

Den kraften som jag själv har upplevt i min erotiska intelligens och i erotiken är en kraft i livet som jag vill ge er alla en chans att upptäcka. Ge er alla en möjlighet att finna den på egen hand. Leva livet lite mer tillfredsställt.

Jag föreställer mig min erotiska intelligens som något som bor i både min kropp och i min knopp. Kroppen känner igen känslan av tillfredsställelse och hjärnan är mitt verktyg för att hitta dit igen. Två andra kvinnor som satt sina ord på vad erotik och erotisk intelligens betyder för dem är Esther Perel samt Audre Lorde som skrev så här:

The erotic is an internal sense of satisfaction to which, once we have experienced it, we know we can aspire. Once having experienced the fullness of this depth of feeling and recognized its power, in honor and self-respect we can require no less of ourselves. Now, it is never easy to demand the of most from our selves, from our lives, from our work. To go beyond the encouraged mediocrity of the society that we live in, is always fraught with danger and with fear. And the function of the erotic is to encourage excellence. The function of the erotic is to encourage excellence and to give us the strength to pursue it.

Audrey Lorde – The uses of the Erotic: The Erotic as Power 1978

Det erotiska är en inre känsla av tillfredsställelse som vi, när vi har upplevt det, vet att vi kan uppnå. När vi väl har upplevt fullheten av denna djupa känsla och erkänt dess kraft, kan vi, i fortsatt ära och självrespekt, inte längre kräva mindre av oss själva. Det är aldrig lätt att kräva det från oss själva, från våra liv, från vårt arbete. Att bege sig utanför den “uppmuntrade medelmåttigheten” i samhället, den som vi lever i, är alltid en resa fylld med fara och med rädsla. Och den erotiska funktionen i detta är att uppmuntra excellens i denna resa, detta ärande av oss själva.
Den erotiska funktionen är att uppmuntra din egen spetskompetens i den resan samt att ge dig styrkan och modet att fortsätta bege dig efter denna inre känsla av tillfredsställelse.

Min tolkning av Audre Lordes ord

Och så här skrev Esther häromveckan på FB:

The erotic landscape is vastly larger, richer, and more intricate than the physiology of sex, or any repertoire of sexual techniques. It’s worth repeating: the central agent of eroticism is our imaginations. The most overlooked erotic organ is our mind. We can anticipate, dream, and give meaning. If sex is a collection of urges and acts, the erotic is a receptacle for our hopes, fears, expectations, and struggles. It’s about the quality of the experience, not frequency and performance. If you want to feel transported, you have to take risks. I’m not talking about danger; I’m talking about vulnerability of exposure and exploration that heightens trust. Deep eroticism is intimate; deep intimacy is erotic.

Esther Perel

It’s worth repeating: the central agent of eroticism is our imaginations. The most overlooked erotic organ is our mind.

Det är värt att upprepa; den centrala delen av erotik äv vår förmåga att fantisera. Och vårt mest bortsedda erotiska organ är vår hjärna.”

Jaha?

Vad betyder detta?
För mig betyder det att i det mesta jag tar mig an kommer jag att låta min tillgång till min erotiska intelligens vara med. Den kan få agera kompassnål, fyrtorn, känslospröt eller bara vara medresenär.

Om du kommer märka det?
Det vet bara du. Och är du nyfiken får du ju alltid fråga mer. Kanske kan din fråga hjälpa mig att komma närmare vad erotisk intelligens verkligen betyder för mig.

3 Comments

 1. Joseph Toth

  ‘Erotisk intelligens’…?
  Är det medfödd?
  Är det en uppfostran till?
  Är det nåt hen tränar sig för/till?
  Är det (ett kulturellt) arv?
  Kan hen bli invigd?
  Finns det, om ja; går det att sätta ord (betygsätta) på det?
  Hur ska en handskas med det utan att vara/bli alldeles för intellektuell (i nåt som tankar/ord kan ej beskriva, och Är ytterst individuellt)?

  Reply
  • therese@mabon.se

   Intressant kommentar från dig!
   Vet inte exakt hur jag ska tolka den eller svara på den så här testar jag att svara. Håll till godo.

   ‘Erotisk intelligens’…?
   Är det medfödd?
   – Ja, jag vill tro att alla människor på jorden har tillgång till den. Redan från födseln.

   Är det en uppfostran till?
   – Även här vill jag säga ja, för individen blir så påverkad av det samhälle, kultur och norm som den växer upp i. Uppfostran kan alltså kuva den, låta den leva som den är eller låta den växa sig starkare.

   Är det nåt hen tränar sig för/till?
   – Ja, det är i mina ögon absolut något som går att träna upp, bli bättre på, framförallt medvetandegöra för sig själv. Och därmed för andra.

   Är det (ett kulturellt) arv?
   – På ett sätt – om kulturen tillåter det eller ej.

   Kan hen bli invigd?
   – Förstår inte frågan.

   Finns det, om ja; går det att sätta ord (betygsätta) på det?
   – Jag tänker att det går att medvetandegöra det för sig själv och därmed för andra. Jag tror även att när du väl har upplevt det så vet du NÄR du har tillgång till det, respektive NÄR du saknar det och inte riktigt hittar dit lika lätt som du kanske önskar. Och när du väl upplevt det kan det vara lättare att sätta ord på det. Betygsättning tror jag är väldigt individuellt. Men kanske är jag där om fem år? Att jag vet hur jag skulle kunna betygsätta den. Min erotiska intelligens.

   Hur ska en handskas med det utan att vara/bli alldeles för intellektuell (i nåt som tankar/ord kan ej beskriva, och Är ytterst individuellt)?
   – Om det bara blir en intellektuell “produkt eller process” så är du inte “framme”. Det är först när hjärnan är med sin intellektualitet och framförallt sin förmåga till fantasi och i den kopplar samman detta med kroppens upplevelse (kanske genom sinnena) som du är “framme”. Så väljer jag att tänka och test-svara idag.

   Tack för din kommentar!

   Reply
   • Joseph Toth

    Tack!
    Frågorna var inte tänkta som ‘kommentar’, men som (kanske) ‘mind-oppeners’…
    (Med frågor öppnar man S(s)innet-med påståenden inskränker det/sinnet…-inte helt men allmänt)

    ‘Medfödd’; (latent) måste/bör vara det, annars om det inte fanns i grunden skulle inte finnas möjlighet på nåt sätt att kunna ‘uppenbara’ sig (det erotiska) nån gång under livets gång…(jag ser det erotiska som konst-det ‘finns där’, men inte så elementärt som att äta eller/och fortplantning-och som alla konstform; det kan/brukar vara belönande och frustrerande)

    ‘Uppfostran’ (kanske det är bättre att säga som; ‘miljöpåverkan’), ‘träna’ och ‘arv’ känns som ‘utlösningsmekanismer’—inte säkert att ‘det händer’ och sen oviss vilka former det tar…
    (Därav paradoxen; ‘lika barn leker bäst’ och/eller ‘opposites attracts’)

    ‘Betygsättning’ och det ‘intellektuella’ kan göra akten/situationen torftigt…men/och samtidigt intensifierande och/eller begränsande…

    ( ? och så kan ses ‘det’ som idrott…latent-miljö-träning-mästerskap/bemästra-blekna-latent)

    Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Snippets - The Lovers Podcast

10 säsonger
88 avsnitt
Välkommen att lyssna till oss!

Parcoaching

Längtar du efter att finna en ny stabil grund i din relation?
Är du redo att investera i din romantiska relation?