10 steg – nummer 5

“Conflict cannot survive without your participation.” Konflikten kan bara överleva med din hjälp. Den här är spännande tycker jag. När du möter en konflikt eller tänker tillbaka på en som du har upplevt så har du säkert en massa tankar kring den. Om saker...

10 steg – nummer 3

“When you judge another, you do not define them, you define yourself.” När du dömer en annan, så visar du inte deras sanna jag, bara ditt sanna jag.  Vad var det för någon du reagerade på som fick dig att döma en annan person? Kan du backa tillbaka bandet...

10 steg – nummer 2

“How people treat you is their karma; how you react is yours.” Hur en människa behandlar dig berättar mer om dem själva än om dig.  Igen. Superlätt och supersvårt. Och självklart. Så nästa gång du får en känsla i kroppen av litenhet, eller att du inte...

…ge dig själv tillåtelse…

du behöver inte lära dig. att. älska dig själv. du behöver bara komma ihåg att det inte fanns några fel. med dig. från starten. du måste bara komma hem. ge dig själv tillåtelse. att komma hem. igen.