om förlåtelse

Att förlåta är ett sätt att öka sin egen självrespekt och sitt eget själv-värde. Citatet ovan är från en berättelse om en Kung som förskjuter sin son, prinsen, från kungariket. När Kungen efter ett par år ångrar sig och vill be om förlåtelse skickar han ett sändebud...