Är du redo för oss?

Vi kommer i dagarna att skicka en inbjudan till utvalda par. En inbjudan att få delta i vårt relationsprogram. I vår allra första pilot-weekend. En av frågorna som de utvalda får ta ställning till är om de är redo för oss. Vi startar med en intervju där varje par för...

tänker kring självinsikt

Att ha självinsikt är inte en självklarhet. Att se sig själv inifrån och utifrån samtidigt. Att se sig själv inifrån och utifrån och i den roll som du har idag i den organisationen som du verkar i. Är inte heller en självklarhet. Att se den del av organisationen som...