“villighet” är en nyckel

villigheten är en nyckel kanske den nyckeln den som tar mig och kanske dig dit vi är på väg ovilligheten är ett lås som låser fast mig och kanske dig låser fast oss där vi inte vill vara fast som samtidigt är en plats där vi är trygga? i min villighet gör jag mig...