2017 – ett år i oresonlighet

Ser fram emot att ta ett tryggt kliv rakt in i min kraft i min oresonlighet. Och förfina den. Låta den lära. Låta den växa. Tack till Robin Sharma för påminnelsen!   PS. Visst ja,  citatet från George Bernhard Shaw förstås.