Vilka umgås du med?

Vilka umgås du med?

Peer-effekten. Du kanske känner till vikten av den. Att de du spenderar mest tid med kommer du även att påverkas/smittas/influeras mest av. Så se dig omkring. Titta på dina kollegor, dina vänner, din familj. Påminn dig själv om att du påverkas omedvetet av dem du har...

en ny feedback-övning

Skriv ned på dessa post-it lappar det som du upplever när du är med var och en  i gruppen. Sätt respektive lapp/lappar på ryggen på den personen som du upplever detta med. Inbjudan är att bara utgå från det positiva i dig som tas fram när du är med denna personen. Vi...

mitt stora leende smittar

När jag häromdagen skrev klart mitt inlägg i blogg100 om att försonas med sig själv så tog jag med ett sista citat och det lyder så här: …om vi utstrålar inre glädje och kärlek påverkar det ca 1000 personer i vår omgivning…Och så kom påminnelsen direkt. Att jag under...