att vara i evigheten

Tim Marshall Att vara i evigheten. Bakom tiden. Där tiden hämtar sin plats. Där finns en annan verklighet. En verklighet som inte är i 3D. En verklighet i upplevelse och förnimmelse. Där kan du finna mig en stund varje dag. I samvaro med plankton-liknande evigheter. I...