2017 – ett år i oresonlighet

Ser fram emot att ta ett tryggt kliv rakt in i min kraft i min oresonlighet. Och förfina den. Låta den lära. Låta den växa. Tack till Robin Sharma för påminnelsen!   PS. Visst ja,  citatet från George Bernhard Shaw förstås.

Robin Sharma

En av de personer som jag följer och reflekterar kring är Robin Sharma. I förra veckan fick jag dessa rader till mig: 1. An acute and irreversible lust for learning.  2. Ridiculously beautiful goals + dreams.  3. A fire in the belly to become relentless amid...