mitt arbete är att älska världen

My Work is Loving the World – Mary Oliver Aug 15, 2016 “My work is loving the world. Here the sunflowers, there the hummingbird – equal seekers of sweetness. Here the quickening yeast; there the blue plums. Here the clam deep in the speckled sand....

från bidragssamhälle till bidragssamhälle

Att lämna ett passivt bidragssamhälle och gå till ett aktivt bidragssamhälle… Att livet handlar om att för att vi ska fungera tillsammans måste alla bidra – och vilket är ditt bidrag? Vad bidrar du med? Istället för att vara en passiv mottagare av bidrag,...