från bidragssamhälle till bidragssamhälle

by | May 6, 2016 | Artiklar | 0 comments

Att lämna ett passivt bidragssamhälle och gå till ett aktivt bidragssamhälle…

Att livet handlar om att för att vi ska fungera tillsammans måste alla bidra – och vilket är ditt bidrag? Vad bidrar du med?

Istället för att vara en passiv mottagare av bidrag, där du till och med kontrolleras så att du inte ska göra något arbete nu när du får ett bidrag.

Ser du skillnaden? Passivt vs Aktivt bidragssamhälle

Jag gillar det senare…

 

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *