connection = anknytning ??

Länge har jag försökt finna ord på vad connection betyder för mig. Otaliga gånger har jag försökt att förklara för maken, med olika sorters framgång och ibland steg tillbaka. Jag har känt den i kroppen och jag har likväl känt avsaknaden av den när den absolut inte...

* R * E * S * P * E * C * T *

The word respect needs a little more love and caring. Sometimes people use the word “respect” to mean “treating someone like a person” and sometimes they use it to mean “treating someone like an authority”. And sometimes people who...