…provtänker om styrning och ledning…

Anta att en fabrik som tar hand om produkter har följande skift på fabriken för att inte produktionen ska stå stilla: Nattskift från 21-07 Morgonskift från 07-14 Kvällsskift från 14-21 och så rullar det på av bara farten, för en gång i tiden hade en person räknat på...

styrning OCH ledning

Funderar, reflekterar, frågar, samtalar, läser, undersöker. Styrning. Ledning. Vad är det. Vad är det inte. Hur hänger de ihop. Och inte. Verksamheten kan styras på tre nivåer: – rutiner och metoder – mål och framgångsbilder – kultur och värderingar...