styrning OCH ledning

by | Aug 22, 2016 | Artiklar | 0 comments

Funderar, reflekterar, frågar, samtalar, läser, undersöker. Styrning. Ledning. Vad är det. Vad är det inte. Hur hänger de ihop. Och inte.

Verksamheten kan styras på tre nivåer:
– rutiner och metoder
– mål och framgångsbilder
– kultur och värderingar

Här fick jag en input kring att det kan ses i olika nivåer och att det i varje nivå behövs styrning eller ledning. Eller kanske båda två. Och de fortsätter att berätta det här:

Framgång och mål – bilder av vad vi vill uppnå

Först skapas en flerdimensionell, användbar bild av vad man vill uppnå och hur det skall gå till.

Skapa strukturer, processer och verktyg

Sedan skapas strukturer som stödjer tänket. Processer, kultur, roller och uppföljning. Allt skall stå i samklang med tänket kring framgång, mål och värderingar.

Tillämpning

Se till att tänket genomsyrar vardagen, att strukturer används och att vi gör som vi kommit överens om. Följ upp i vilken grad vi tillämpar det vi sagt och vad det leder till för resultat. Ge feedback.

Ok, inte lika självklart för mig, Jag saknar ingredienser. Ledarskapet. Vilket kan skönjas i rubriken Tillämpning. Jag hoppas det.

Ja, tänk om det vore enkelt. Det här med att leda och styra. Det är ju det ibland. Eller?
Så här uttrycker sig forskaren Christian Uhr från MSB:
Ibland när vi talar om ledning och hur ledning bör utformas stirrar vi oss blinda på formella organisationsstrukturer i form av boxar och linjer i prydlig ordning. Tillvaron hade möjligen varit enklare om vi följde dessa ramar, men så ser det inte ut. Det är människor vi talar om.

Japp, det är nog det som är grunden till mina initiala tankar och frågor kring just styrning och ledning nu denna sommar. Då jag i ett av mina uppdrag möter otroligt mycket rädsla för att göra fel. Inte hos kollegor. Utan ifrån högsta ledning. Som i sin rädsla och att inga misstag ska få göras har skapat ett enormt ledningssystem som det kallas. Ett ledningssystem som för mig egentligen är ett styrningssystem…där ledningen liksom inte får plats. Eller där människor inte får plats.

För ledning och en ledare är ju där i mellanrummet mellan människor och ser till att relationer skapas, underhållas och fungerar. Som ger förutsättningarna för att resten ska fungera. Som ser till att människorna i systemet får det som de behöver. En ledning och ledare som ser till att berätta vart vi är på väg och VARFÖR. En ledning som ger tillit till människorna i systemet, som litar på att de lär sig av sina misstag. Och som har en relation till människorna så att när det behövs ta ett samtal om misstag eller annat, så är det enklare att nå fram till varandra för en fungerande relation och ömsesidig tillit finns. Vi vet ju alla parter vilken resa vi är på och VARFÖR vi valt att åka med på just denna.

En annan reflektion kan vara att det är Styrning som innebär ett svar på frågan VAD? som ska uppnås. Och att Ledning innebär att visa vägen, leda, till målet genom att besvara frågan HUR? ska vi nå dit.
Och så mitt mantra förstås: VARFÖR vi vill nå dit!

Vad är styrning och ledning för dig?

PS. Kan ju inte låta bli att känna att dessa tidigare inlägg är viktiga som referenser till detta inlägg:
synvändan – provtänker
inspirera och överraska
Gross National Happiness – GNH
Jag tror på människan och människor

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *