tänker kring självinsikt

Att ha självinsikt är inte en självklarhet. Att se sig själv inifrån och utifrån samtidigt. Att se sig själv inifrån och utifrån och i den roll som du har idag i den organisationen som du verkar i. Är inte heller en självklarhet. Att se den del av organisationen som...

En observation av Sankt Augustine

Men go forth to wonder at the heights of the mountains, the huge wawes of the sea, the broad flow of the rivers, the vast compass of the ocean, the courses of the stars, ………. and they pass by themselves without wondering. av Saint Augustine...