din emotionella intelligens

by | Jun 21, 2016 | Artiklar | 0 comments

Kan du använda din emotionella intelligens i ditt liv? I ditt arbete och på din arbetsplats? Med kollegor och kunder? Kan du använda HELA dig?

Det finns många vinster att nå med ökad emotionell intelligens och ökat utrymme och plats för det i vår arbetsvardag och i vår fria dag.
Om vi är lyhörda för våra kollegors känslor, att vi vågar möta de konflikter som uppstår så snabbt som möjligt, så att de inte hinner växa till sig.
Och om det då är att vi alla blir mer medvetna och “bättre” på vår egna och andras emotionella intelligens – då är det dags att prova detta. Att bli bättre på att utveckla sin egen och ge andra utrymme att träna på deras egna. Och att låta det finnas utrymme och plats för både hjärta och hjärna var du än är. Att det finns utrymme för HELA dig och andras HELA jag.

Daniel Goleman uttrycker emotionell intelligens på arbetsplatsen och dess fördelar så här:

En del av de mindre uppenbara anledningarna till att emotionella färdigheter har börjat värderas högre inom arbetslivet speglar de mer generella förändringar som skett på arbetsplatserna. Låt mig beskriva tre aspekter av emotionell intelligens för att belysa hur viktig den är:

Förmågan att ge konstruktiv kritik,

att kunna skapa en atmosfär där olikheter värdesätts istället för att vara en källa till motsättningar

samt att kunna knyta kontakter och skapa effektiva nätverk.

Och så här säger Daniel om ledarskap –

Ledarskap är inte en dominans, utan konsten att få människor att arbeta mot ett gemensamt mål.

Kunde jag vidga ditt perspektiv kring detta så att du nu vågar prova att låta hjärtat vara med?

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *