En väg?

by | Jul 7, 2016 | Artiklar | 0 comments

It it pointless trying to know where the way leads.
Think only about your first step.
The rest will come…

– Shams Tabrizi

Denna bild från Rumi i mitt flöde en dag.
En bild som fick mig att reflektera kring två saker.

  1. Att det vi länge och ofta tror att det bara finns en väg. När det i själva verket finns många vägar. Och att den vägen som är rätt för dig inte nödvändigtvis är rätt för mig. När jag och Johanna bilade till Värmland i höstas blev det väldigt tydligt detta med olika vägar då vi vid 3 resor använde tre olika vägar för att komma fram. Och det visade väldigt tydligt på att det finns olika vägar. Inte bara en.
  2. Att vi kan läsa och läsa och läsa böcker. En massa böcker. Exempelvis om fiskning och tro att vi blir fiskeexperter, eller om zen-meditation och att vi blir superbra på det bara genom att läsa. Men det blir ju liksom inte riktigt sant om vi inte även praktiserar det. Genom att det vi läser även blir det vi gör. Eller inte gör. Men vi kan liksom inte INTE göra. Eller inte VARA.

Bilden berättar även för mig att vi genom ett lärande någonstans kan ta ett kliv till till ett nytt lärande och ett nytt och ett nytt. Som att vi levlar upp genom vårt växande och lärande i görande och varande. Av det vi läst.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *