10 steg – nummer 7

by | Sep 9, 2016 | Artiklar | 0 comments

“Abundance is not something we acquire. It is something we tune into.”

Överflöd är ingenting som vi kan skaffa. Det är något som vi “rattar” in till. 

Mmmm, ett skifte i HUR jag ser på saker. Relationer. Pengar. Det som har ett värde för mig. Helt enkelt. Det som är mycket värt för mig. Det som jag värderar högt. Har jag en möjlighet att få ta del av det så mycket och när jag vill?
Ja, då har jag ett överflöd.
Och vad som är av värde för mig?
Det “rattar” jag ju in till…

PS: Råd ifrån Dr Wayne Dyer och reflektion ifrån mig…

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *