det ligger inte i mina händer längre…

by | Nov 19, 2016 | Artiklar | 2 comments

Hör mig själv säga:
– Om organisationen inte är mogen eller redo nu då är det så. Då behövs inte jag nu. Då kan jag komma tillbaka när organisationen är redo.

Och inser samtidigt att vad en organisation är och vad det betyder för mig och den jag pratar med kan vara så himla olika. Att vi sitter med vår egna subjektiva upplevelse och definition och förståelse av vad en organisation är. Och förstås även vår egna subjektiva bild på vad det betyder att vara redo. Vem är redo för vad. Vad jag tycker om detta och vad den jag pratar med tycker kan vara ljusår ifrån varandra. Och varför vi kan tycka så olika har att göra med vad och var vi kommer ifrån. Och hur vi ser på världen. Och hur stort ego vi har. Och vad vi tror på. Och hur vi mår just nu idag när jag ställs inför dessa frågor. Dessa utryck.

Så vad är en organisation för mig idag med just dessa tankar?
Jag gillar dessa ord – ordnandet av olika delar till inbördes samverkan.
Ordnandet
detta för mig är ledarskapet och alla de eventuella verktyg som dessa kan nyttja. Och häri ser jag mig själv som det verktyg som ledare kan använda och ett sådant verktyg som kan hjälpa till att skapa mogenhet i det ordnandes som idag inte finns. Och det finns på majoriteten av ordnandes. 
Delarna
är för mig alla de personer som finns i och kring organisationen, först alla medarbetare, sedan alla kunder, därefter ägare och högsta styrning. Och när jag säger alla medarbetare så känner jag att det som en individ inte går att stoppa eller säga om organisationen är redo eller mogen utan det blir ett genomsnitt på “temperaturen” hos alla delarna och om den visar på feber – ja då är det nog hög tid och mogenheten och redo-heten finns där. Min temperaturmätning säger ja, vi är redo. 
Samverkan
kommunikation, öppenhet, transparens, förståelse, mm. Riktningen är satt, uttalad och mottagen hos alla delarna, varför samverkan är kommunicerat och förstått, varför denna organisation är kommunicerat och förstått. Och många fler faktorer behövs sällan när denna förståelse finns i varje del. Om förståelsen inte finns i delarna då kommer härskarteknikerna och maktstrukturerna. Och förgör. Så ja, även här är organisationen mogen och redo att ta sig från härskar- och maktstrukturer.

 

Så, det ligger inte längre i mina händer. Några andra ska ta tempen på organisationen och återkomma om de är mogna och redo. Hoppas att jag får återkoppling förr än senare. Vilar lugn oavsett vad den innehåller.

2 Comments

 1. Sandra

  Ungefär så sa jag på Bris. Tror många fler medarbetare skulle vilja våga ifrågasätta sin roll, sin uppgift, sin arbetsgivare. Men det är också svårt och aldrig så lätt som uttrycket “du har a l l t i d ett val” får oss att tro. Visst h a r vi ett val, men ibland är det för kostsamt att välja aktivt. För min del var det en lättnad att välja bort.

  Reply
  • therese@mabon.se

   Ja, det ligger mycket i det du säger om att vi inte alltid kan välja.
   Ibland tänker jag att det är bra att inse att ibland har jag inget val – att det liksom skapas i min medvetenhet.
   Så att jag därmed kan se de konsekvenser som kanske tillkommer.
   Lätt är det liksom aldrig.
   För mig är det just denna väg jag ska ta nu. Att låta mig själv få växa genom att vara min obekvämlighet och fatta att det inte är obekvämt.

   Tack för kommentar och perspektiv.
   xoxo

   Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Snippets - The Lovers Podcast

10 säsonger
88 avsnitt
Välkommen att lyssna till oss!

Parcoaching

Längtar du efter att finna en ny stabil grund i din relation?
Är du redo att investera i din romantiska relation?