Hopp

by | Mar 28, 2017 | Artiklar | 3 comments

FIskartorpets hopptorn fångat lite suddigt på bild, men så tydligt denna vårdag ändå. Som ett hoppfullt hopptorn just denna dag när tussilagon visar sig sömniga och hoppfulla i skogsbrynet. Jag är hoppfull jag med!

Och passar på att dela med mig av några rader igen från boken Hope in the dark:

F Scott Fitzgerald famous quote:
”The test of a first-rate intelligence is the ability to hold two opposed ideas in the mind at the same time, and still retain the ability to function.”

And his next, forgotten sentence:
”One should for example, be able to see that things are hopeless and yet be determined to make them otherwise.”

Så en utomordentligt vis människa klarar inte bara av att hålla två ideer som är varandras motsats i tankarna, samtidigt som hen fortfarande har full kapacitet att fungera, utan dessutom att se att även om det är hopplöst att ens försöka göra verklighet av någon av dessa idéer ändå vara bestämd nog att se till att det lyckas.
Det låter bra tycker jag. Jag blir mer hoppfull.

Vaclav Havel said in the 80´s:
…Either we have hope within us or we don´t; it´s a dimension of the soul….
….Hope is not prognostication. It is an orientation of the spirit, an orientation of the heart, it transcends the world that is immediately experienced, and is anchored somewhere beyond its horizons….
…an ability to work for something because it is good, not just because it stands a chance to succeed….
Hope and action feed eachother.
…struggle generates hope as long as it goes along. Waiting until everything looks feasible is too long to wait.

Hopp är ett förhållningssätt i själen, ett sätt för hjärtat att orientera sig och hitta rätt i terrängen, det rör sig ovan den verklighet som vi uppfattar här och nu och finns förankrad långt där borta, bortom dess egna horisont.
Vilka underbara ord och vilken hoppfull förklaring av vad hopp är och kan åstadkomma! Mer hoppfull!!

To recognize the momentousness of what has happened is to apprehend what might happen. Inside the word emergency is emerge; from en emergency new things come forth.

…………………….

Att erkänna betydelsefullheten av vad som hänt är att uppfatta vad som kan hända. Inuti ordet emergency (nödsituation) är ordet emerge (att visa sig, att komma fram); från en nödsituation kommer nya saker fram.

3 Comments

  1. Gunnar F Novik

    En kan alltid hoppas att hoppet alltid är kvar…

    Reply
  2. Linda

    Utan hopp har vi inget kvar

    Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Snippets - The Lovers Podcast

10 säsonger
88 avsnitt
Välkommen att lyssna till oss!

Parcoaching

Längtar du efter att finna en ny stabil grund i din relation?
Är du redo att investera i din romantiska relation?