monogami.

Att göra research till vår app (The Lovers) har varit en spännande, rolig och utmanande resa. Vissa saker jag läst eller upplevt har enbart varit befriande och utvecklande. Annat inte riktigt lika smärtfria. Det allra bästa i det hela är att vi i utvecklandet har kommit ännu närmre. Varandra.
Samtal, diskussioner, gemensamma upplevelser, testande av det ena och det andra. Skratta bort vissa saker, fundera länge på annat.

Som exempelvis vad monogami betyder för oss. Både individuellt som individer och varifrån vi fått den tolkningen/normen som vi har av ordet och dess innebörd. I det fortsatta gemensamma tolkandet och byggandet av vår norm kring hur vi vill att monogami ska tolkas och betyda i vår relation.

I flera av de böcker, podd:ar och annat som vi mött är det många som väljer att testa polyamorösa relationer. Där har vi för länge sedan bestämt att det är inte en väg för oss i vår relation. Vi är och förblir mono-amorösa. Det betyder för oss att det endast finns plats för en person i vår relation. En för mig och en för maken. Jag är hans och han är min. I kärlek. I lust och nöd.

Men var gränsen går sen…..det samtalet och de tankarna kring det förbjudna eller ej….det är en kick att föra det, att leka med det i tanken, i fantasin….

När du och din partner känner er redo så uppmanar jag er att föra just det samtalet. Till er hjälp finns det förstås ett utmärkt underlag med frågor och funderingar ifrån allra bästa Chris och Charlotte i podden “Speaking about sex” – även kallade “The Pleasure Mechanichs”.
Självklart ska du/ni plocka era smultron ur dessa frågor och lägga till de som väcks i er. Minns även att ni kan ha helt olika uppväxter och ha “lärt” er olika saker om vad som är ok eller ej, eller var gränsen går eller ej.
Ha en nyfiken inställning till att få veta mer om dig själv, din partner och så småningom ta er fram till en ny gemensam grund och norm som är just den som ni vill vara i.

Var uppmärksamma på att när ni väljer er nya norm, så lär sig även era barn den. Barn gör ju inte som vi säger utan som vi gör. Så starta på det sätt ni vill visa inte bara varandra utan även resten av världen er version av monogami.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *