svara an till alla – partner, barn, vän, kollega – till livet

När en person “bjuder upp” till kontakt emellan dig och den, vad gör du då?

Oftast tror jag att det på ren reflex blir att vi svarar an till den personen, oavsett vad den har frågat så ger vi vår uppmärksamhet till hen ganska så direkt. Vi kanske inte helt säger ja till exakt det som hen bjuder in till, men ger en respons som bekräftar för den andra att den är sedd och hörd. Att den får tillhöra.

Nu under kursen som jag går i veckan, både steg 1 och steg 2, i Gottman metoden, så visar de gång på gång genom forskning och studier på vikten av att svara an när någon bjuder in, att det är en stor och viktig del till att en vänskap lever och trivs.

Kan du vara uppmärksam på den kommande timmen, dagen, kvällen, veckan?
Uppmärksam på dig själv – hur svarar du an när någon annan bjuder in till kontakt?
Uppmärksam på dig själv – utifrån hur du gör eller hur ofta du bjuder in till kontakt?

Kan du även vara uppmärksam på om du är olika i dina svar och inbjudningar beroende på VEM den andra är?
Får dina barn lika mycket svar som dina kollegor?
Får din partner lika mycket svar eller inbjudningar som dina träningskompisar?

Tillåt dig själv att göra en incheckning och känn in hur det ser ut för dig just nu.
En incheckning som ger dig en nulägesbild. Inget annat.
Som du därefter kan välja att reflektera mer kring, lära dig av eller skapa en ny nulägesbild om några veckor.

Att bjuda in till kontakt OCH att svara an till inbjudningar är livsviktigt för oss. Och ju bättre vi blir på det….javisst, desto bättre blir våra relationer. Alla. Oavsett sort.

Eller som jag bjöd in maken till det här fotot för många år sedan:
“Ta en bild på oss” – och ja, du ser att han svarade an 😉

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *