att välja terapeut eller coach

Hur vet jag om det är rätt person som jag ber om hjälp? Oavsett om det är en terapeut eller coach så har ju hen en massa verktyg, metoder och annan kunskap som liknar många andras. Det kan vara sådant som ingått i deras utbildning, eller en vidareutbildning som hen har skaffat sig. Och som den innerstadsbo jag är så är jag exakt som Fredrik Bohm påminde om i senaste avsnittet av tidspodden, jag är ju krass och påläst och krävande av den jag väljer.

terapeutens/coachens egna personlig utveckling

Ett par saker som jag lärt mig av Dr David Schnarch är bland annat att:

  • marriage = a system/machine for personal development
  • a person leaving home is only as differentiated as the level of their parents differention
  • your therapist’s level of differentiation is how far they can take/help/guide you in therapy
  • emotional fusion is a sign of a persons level of differentiation

Alla dessa tre är för mig kriterier i mitt val. Men vad betyder de?
Min översättning och tolkning av David blir så här:

  • äktenskap = ett system/en maskin för personlig utveckling
  • när en person lämnar hemmet har den samma nivå i differentiering som den högsta nivån hos sina föräldrar
  • din terapeuts eller coach’s nivå av differentiering är så långt som de kan ta/hjälpa/guida dig i samtal och coaching
  • känslomässig fusion är ett tecken på en persons nivå av differentiering

I mitt fall, om jag ska välja, där är det viktigt för mig att coachen eller terapeuten har en hög nivå av mognad i det området som jag vill ha hjälp, stöd och utmaning inom. Det betyder i klarspråk som detta fiktiva exempel:
att om jag behöver hjälp med mitt äktenskap och vill ha hjälp att stanna i det, så är ett kriterium att den person jag tar hjälp av själv är i ett långt äktenskap med inga planer att ta sig därifrån. Hen vet att den stannar och vill stanna där. Hen vet att det är viktigt att vattna gräset där du vill att det ska vara grönare.

Det kan också vara så att jag väljer någon, som sedan, efter ett par tillfällen, eller bara ett tillfälle, visar sig att den jag valt har en låg grad av egen personlig utveckling, eller låg nivå av differentiering, vilket visar sig i de frågor och i de samtal vi tar oss an.

Vad är viktigt för dig när du ska välja en coach eller terapeut?

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *