Jag tror på människan och människor

Denna vecka har jag vid flera tillfällen blivit påmind om varför jag tror på människan och på mina medmänniskor på denna jord. Nu vill jag berätta om det som gör att jag tror på detta! a) Föräldramöte i yngsta sonens skola, ESN. Punkt på dagordningen – val av...

Klassmöte 09.40 till 10.03

Klass 6B avslutar sin matematiklektion på Ruddammens skola och samlar ihop sina pennor och böcker. Matematikläraren går runt och samlar in linjalerna som förvaras i en låda vid ena väggen. Nu är det dags för klassmöte. Jag deltar idag som klassförälder och vi har bett...