Books

Skrivarkurs – Om LUST med LUST

Skrivarkurs – Om LUST med LUST

Jag satte upp en målinriktning för 2022 - Innan året är slut vill jag skriva längre texter. Då kommer jag att känna mig nöjd och stolt att ha utmanat mig i det. Jag har en längtan att skriva längre och har en hel del att dela med mig mig, men vet ännu inte HUR. Så jag började med NÄR. I januari satte jag mig med mitt enorma skissblock, lade det på sidan så att handen lyfts sällan från pappret och började låta bokstäver och ord komma ur mig såsom Bob Hansson lärde oss på kursen för ett par år...