10 steg – från Wayne Dyer och mig

Om du förändrar hur du ser på saker, ändras de saker du ser.  Hur en människa behandlar dig berättar mer om dem själva än om dig.  När du dömer en annan, så visar du inte deras sanna jag, bara ditt sanna jag.  Om du gillar den personen som du spenderar tid med kommer...

10 steg – nummer 9

“You´ll see it when you believe it.” Du ser det först när du tror på det.  Och oftast har du det redan då. Att du bara inte sett det. Men att det funnits där hela tiden. Din skatt hos dig. Undrar om det hänger ihop med spegelneuroner det här med? PS. Råd...

10 steg – nummer 8

“Loving people live in a loving world. Hostile people live in a hostile world. Same world.” Kärleksfulla människor lever i en kärleksfull värld. Fientliga människor lever i en fientlig värld. Samma värld.  Hur du ser på din tillvaro, med de...

10 steg – nummer 7

“Abundance is not something we acquire. It is something we tune into.” Överflöd är ingenting som vi kan skaffa. Det är något som vi “rattar” in till.  Mmmm, ett skifte i HUR jag ser på saker. Relationer. Pengar. Det som har ett värde för mig....

10 steg – nummer 6

“Be miserable. Or motivate yourself. Whatever has to be done, it´s always your choice.” Fortsätt känna dig eländig. Eller motivera dig själv. Vad som än ska göras så har du alltid ett val.  Fast det är ju så skönt och enkelt att skylla på...