Skavlan och Esthers dilemman

Photocred till Gunnar FN  I vad som verkar vare en stund före den ordinarie showen sitter Esther och Skavlan på kanten av scenen. Esther ska få ta sig igenom olika dilemman som Skavlan och hans crew har valt ut. Nedan finner du just dessa dilemman och Esthers och mina...

om förlåtelse

Att förlåta är ett sätt att öka sin egen självrespekt och sitt eget själv-värde. Citatet ovan är från en berättelse om en Kung som förskjuter sin son, prinsen, från kungariket. När Kungen efter ett par år ångrar sig och vill be om förlåtelse skickar han ett sändebud...